75 esztendő

 

1935. január
Megjelent a természettudományos ismeretterjesztésben új fejezetet nyitó BÚVÁR első száma. A Franklin Társulat népszerű tudományos folyóirata a többi között ezt ígérte és adta olvasóinak:
„ Elvezeti az olvasót a tudásnak, igazságnak és képzeletnek arra a tág mezejére, ahol természetbúvárok lesik az élet, a világ titkait. Segít a tudás cölöpeinek megalapozásában és arra törekszik, hogy széles körök számára tegye hozzáférhetővé mindazokat az igazságokat, amelyeket laboratóriumok csendjében, műhelyek kattogó hangzavarában, óceánok mélyén, kórtermek magányában … kimutattak, kinyomoztak és megismertek.”

1944. november
Kilenc teljes és egy csonka évfolyam száztizenkilenc lapszámának megjelenése után megszakadt, lezárult a BÚVÁR történetének első fejezete. Az utolsó szám 1944 novemberében még olyan cikkekkel látott napvilágot, mint A gondolat raktárai: a könyvtárak; A növények keze; Vesekő, hólyagkő; A kova birodalma. A történelem azonban már többszörösen ott dörömbölt a főváros és a szerkesztőség ajtaján. Dr. Cavallier József, aki Lambrecht Kálmán hirtelen halála miatt 1936-tól ellátta a főszerkesztői teendőket, fejlövéssel kórházba került.

1960. január
Összevonták a Társadalom és Természettudományi Társulat Élővilág, valamint Akvárium és Terrárium című képes folyóiratát. Megszületett az új Búvár, amely előbb a TIT biológiai és egészségügyi szakosztályainak közlönyeként és agrártudományi témák gondozójaként, majd a természet- és környezetvédelem folyóirataként tett pontot a nagy előd tetszhalálának végére.

1989. december
Újra véget ért a BÚVÁR pályája. A Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat megszüntette a lap megjelentetését, szerkesztőségét feloszlatta, munkatársait más területre helyezte, vagy szélnek eresztette. A döntésre a környezetvédelmi tárca akkori kommunikációs vezetőjének az a bejelentése adott okot, hogy a továbbiakban nem járulnak hozzá a folyóirat költségeinek finanszírozásához, más orgánumra kívánják építeni az elképzeléseiknek megfelelő sajtóterméket.

1990. május
Megszületett a TermészetBÚVÁR című, környezetbarát ökológiai magazin, amely az 1935-ben alapított BÚVÁR szellemiségének felvállalásával, de a megváltozott körülményekhez és követelményekhez igazodó tartalommal kereste és találta meg helyét a környezeti nevelés eszköztárának gazdagításában, a tehetséggondozásban. A lap első hét száma a szekszárdi Babits Magyar-Amerikai Rt. kiadói pártfogásának köszönhette megjelenését.

1990. július
A lap sorsát különösen szívügyének tartó négy magánszemély, mindössze 512 OOO forint értékű tárgyi apportból álló vagyonnal, életre hívta a
TermészetBÚVÁR Alapítványt. Ez a TermészetBÚVÁR magazin folyamatos megjelenéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtését tűzte ki célul. Azokat hívta jelképes zászlaja alá, akik egyetértenek azzal, hogy a lap a kor követelményeinek megfelelő környezeti kultúra kialakítását, meghonosítását, az ember és a természet viszonyának jobbítását, valamint a környezetkímélő, környezetbarát életmód ökológiai magalapozását tekintse fő hivatásának. Az alapító okiratban - szerencsére - az a lehetőség is helyet kapott, hogy a szervezet kényszerű esetben átveszi a lap saját hatáskörben történő kiadását.

1990. november
Mentsük meg a TermészetBÚVÁR-t címmel három Győr-Moson-Sopron megyei gimnázium tantestülete és tanulóifjúsága felhívással fordult az ország valamennyi általános és középiskolájához. Ebben a többi között ezt írták: „A Természet
BÚVÁR a környezetkultúra, a természetvédelem és a biológia mindenkihez szóló, színvonalas, függetlenné vált lapja, amelyet sok ezer tanuló is olvas, mert segíti őt a tanulmányaiban! Megszűnése pótolhatatlan vesztesége lenne kultúránknak… Javasoljuk, hogy a felhívást támogató iskolák tanulóifjúsága, tanári kara a megmentésre összegyűjtött pénzt még ebben az évben fizesse be az alapítvány csekkszámlájára.”

1991. február
Bekövetkezett az, ami egy ideig elképzelhetetlen volt. A Babits Kiadó bejelentette: nem vállalja tovább a TermészetBÚVÁR megjelentetésének terheit. A TermészetBÚVÁR Alapítvány arra kényszerült, hogy az 1991. évi 2. számmal átvegye az alig néhány hónappal korábban életre hívott ökológiai magazin kiadói gondozását. Az ehhez társuló fizetési kötelezettségek teljesítésének feltételeit azonban már akkor is csak sokak összefogásával sikerült megteremteni. Még most is megható az ügyünket felkaroló magánszemélyek, oktatási intézmények, önkormányzatok adományainak listája. A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium pedig azzal szerzett történelmi érdemeket, hogy ötmillió forintot különített el a TermészetBÚVÁR megmaradásának megalapozására.

1999. április
A Fővárosi Bíróság a TermészetBÚVÁR Alapítványt kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette. Ezzel elismerte, hogy a tudományos ismeretterjesztő, szemléletformáló és tehetséggondozó munkánkkal, a környezeti nevelés eszköztárát gazdagító kiadványainkkal, mindenekelőtt a TermészetBÚVÁR magazin megjelentetésével állami feladatok megoldásához járulunk hozzá. Olyan ügyet képviselünk és szolgálunk, amely közvetve és közvetlenül jelenünk és jövőnk javára kamatozik.

2009. november
Teljessé formáltuk a TermészetBÚVÁR huszadik évfolyamát. A százhúsz lapszámban 5760 oldalon kínáltunk hiteles forrásból merített ismereteket. A cikkeinket illusztráló fotók és grafikák száma megközelítette a tizenötezret, ha azt vesszük alapul, hogy lapszámonként átlagosan 120-125 (vagy több) képet közöltünk. A sikeres szerepléshez nélkülözhetetlen szakirodalommal láttuk el öt olyan országos, illetve nemzetközi természet és környezetismereti tanulmányi verseny részvevőit, amelyre ötvenezren-hatvanezren neveztek be tanévenként.

2010. január
Környezetbarát ökológiai magazinunk huszonegyedik évfolyamának első számát is nyomdába adtuk. Abban a reményben, hogy újra lesznek, akiktől a vállalt kötelezettségeinkkel és a megoldott feladatokkal összhangban álló támogatást kapunk a folytatáshoz. Es azzal a kockázattal, hogya pillanatnyilag érzékelhető kilátástalanság kizárólag az optikai csalódás kategóriájába tartozik.


DOSZTÁNYI IMRE