SAJÓÓ KÁÁROLY KÁÁRPÁÁT-MEDENCEI KÖÖRNYEZET- ÉÉS TERMÉÉSZETVÉÉDELMI CSAPATVERSENY

2015/2016 TANÉÉV

 

A verseny megnevezése: Sajó Károly Kárpát-medencei környezet- és természetvédelmi csapatverseny

A verseny pedagógiai célja: több műveltségterületet átfogó komplex programként a Nemzeti alaptanterv

I.1.1. Fejlesztési területek nevelési célok/Fenntarthatóság, környezettudatosság kiemelt területhez illeszkedve, elősegíti a Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítását.

A verseny átfogó célja: a természeti környezetről alkotott ismeretek elmélyítése, az önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése, a globális fenntarthatósági problémák, a földi rendszer véges kapacitásainak ismeretében

a rendszerszemléletű, komplex ökológiai gondolkodás megalapozása.

Hazai és határon átnyúló szakmai együttműködéssel a természettudományos ismeretek gazdagítása, tehetséggondozás.

A verseny szakmai céljai: a természet szeretete, tisztelete, benne önmagunk, egyészségünk megbecsülése.

A környezettudatos életmód kialakulásának megalapozása, az egészséges életmódra való igény felébresztése.

A tanulók összefüggéseiben ismerjék a környezetet károsító folyamatokat, azok forrásait, megelőzésük és megszüntetésük lehetséges módjait is, törekedjenek ezek betartására, a környezetbarát életmód elsajátítására.

A diákok ismerjék fel az egyéni és társadalmi felelősség szerepét, az összefogás erejét a fenntartható jövő érdekében. A Kárpát-medencei helyi erőforrások, értékek megőrzése.

A magyar identitás megerősítése, a magyar nyelv ápolása, megőrzése.

 

A verseny kategóriái, évfolyamok:

A verseny célcsoportja: 7-8. évfolyamos diákok a Kárpát-medence valamennyi magyar tanítási nyelvű iskolájából.

Iskolaszintek: általános iskolák, gimnáziumok.

A verseny kategóriái:

Mindhárom fordulóban - iskolai, területi/fővárosi, országos -, háromfős csapatok versenyeznek. A csapatok összetétele: 7-8. évfolyamos tanulók, azonos évfolyamról vagy vegyes összeállítással. A verseny jellege, részei: a verseny írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatokból áll.

A nevezés módja: a nevezési lapok határidőre történő beküldésével történik.

A versenybe való nevezés határideje: 2015. november 30.

Nevezési cím: a jelentkezést az alábbi e-mail címre kérjük megküldeni: info@korisnonprofit.hu Nevezési lapok elérhetők: www.korisnonprofit.hu és az együttműködő szervezetek honlapjain

 

A VERSENY FORDULÓI

A verseny háromfordulós: iskolai, területi/fővárosi elődöntőből és országos döntőből áll.

Iskolai fordulók határideje:                                           2016. január 04 - 29. között

Területi elődöntők határideje:                                     2016. március 01 március 24. között

Kárpát-medencei döntő:                                                2016. június 1-2-3. szerda - csütörtök-péntek

 

Továbbjutás a területi elődöntőkbe

A megoldott és kijavított iskolai feladatlapok alapján iskolánként egy, a legtöbb pontot elért csapat jut a területi/fővárosi elődöntőbe. A továbbjutó csapat jelentkezési lapját 2016. február 10-ig kérjük a hazai és a határon túli területi központoknak elküldeni. Területi központok listája: www.korisnonprofit.hu oldalon.

Továbbjutás a Kárpát-medencei döntőbe

Minden hazai és határon túli régióból valamint a fővárosból továbbjut az első két, legtöbb pontot, legjobb eredményt elért csapat, így az országos döntőben való részvételre 24 csapat kap jogot.

Magyarország: a hét területi, valamint a fővárosi elődöntőből továbbjut területenként két csapat, összesen: 16 csapat Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia 2-2 csapat.

Az értesítés a helyszínen, a területi elődöntőt követő eredményhirdetéskor történik.

Nevezés és a részvételi díj befizetésének határideje: 2016. április 30-ig.

Minden fordulóról részletes tájékoztatót küldünk a részvevőknek.

 

A VERSENYZŐ VAGY INTÉZMÉNYE ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK:

Iskolai forduló: nevezési díj nincs.

Területi elődöntő: 2.600.- Ft/csapat, Magyarországon.


A határon túli elődöntők részvételi költségét a területi központok jelzik.

Kárpát-medencei döntő: a részvétel önköltséges.

A részvételi díj befizetésének határideje: 2016. április 30.

A háromfős csapat és az egy kísérő tanár részvételi díja a három napra: 26.000.-Ft,

amely részben fedezi a szállás és étkezési költségeket. A további költségekre a kiíró forrásokra, támogatásokra pályázik. A részvételi díjakat a főszervező KŐRIS Nonprofit Kft.-nek kell befizetni.

Pénzintézet: Duna Takarékbank. A befizetés módja: átutalás Hazai számlaszám: 58600300-11186621-00000000

Nemzetközi számlaszám: HU92-58600300-11186621-00000000 Adószám:22669199-2-08

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Sajó verseny és az iskola neve.

 

A verseny témája: Környezet és fenntarthatóság

Ismeretanyaga: NAT Ember és természet, Földünk környezetünk műveltségi terület. Általános iskolai földrajzi, biológiai, környezet- és természetismereti anyag.

Jellemzően a NAT Ember és természet, Földünk-környezetünk műveltségterület: 7-8. o. földrajz tankönyvek.

TermészetBúvár Magazin: „Világjáró”, Hazai tájakon, „Szomszédolás” rovatban megjelent írások, valamint a szerkesztőség által megjelölt további cikkek. A cikkekből a tanulók életkorához igazodó, a tananyaghoz köthető ismeretek, információk az elsődlegesek!

Erdőkre vonatkozó alapismeretek.

Földművelésügyi Minisztérium: Vadonleső program: www.vadonleso.hu Sajó Károly élete és munkássága.

 

A VERSENY FORDULÓI

I.                    Iskolai forduló

A verseny témája: Környezet és fenntarthatóság

Ismeretanyaga: Kontinensek: Afrika, Ausztrália, Óceánia, Sarkvidékek.

TermészetBúvár Magazin: „Világjáró” rovat cikkei 2015/3. 4. szám. Az Év fája, madara, 2015 Magyarország Földművelésügyi Minisztérium: Vadonleső program: Az Év emlőse 2015

Iskolai forduló feladata: írásbeli. A csapatok központi feladatsort oldanak meg.

 

II.                  Területi/fővárosi forduló

A verseny témája: Környezet és fenntarthatóság

Ismeretanyaga: Kontinensek: Ázsia, Amerika.

TermészetBúvár Magazin cikkajánlatai 2015/3. 4. 5. 6. szám. Az Év fája, madara 2015 Magyarország. Földművelésügyi Minisztérium: Vadonleső program: Az Év emlőse 2015

Erdőkre vonatkozó ismeretek.

Területi/fővárosi forduló feladatai: írásbeli, szóbeli, gyakorlati feladat.

Írásbeli: központi feladatsor a megadott felkészülési anyagból Szóbeli: Kiselőadás 5-10 percben, tetszőleges prezentációval. Témája választható:

a)   A lakóhely vagy környékének természeti értékei.

b)  A lakóhely vagy környékének környezeti problémái.

c)   Környezet-egészségügy,  egészségvédelem  (táplálkozás,  háztartás,  munkahely,  közlekedés,  szabadidő,  tudatos fogyasztás, anyagtakarékosság, reklámok, média, függőségek stb.)

Formai követelmény: Nyitó/címlap: A verseny neve, helyszíne, időpontja,

előadás címe, a település neve, iskola neve, címe, csapat tagjainak neve, felkészítő tanár neve.

Gyakorlati: Plakát készítése

Szakmai követelmények, tartalmi és formai szempontok: Témája: Klímaváltozás. A klímaváltozás és hazai hatásai. Tartalmi elvárás:

Olyan műveket várunk, amelyek a megadott témára reflektálnak oly módon, hogy felhívják a figyelmet az emberi tevékenység okozta globális illetve helyi problémákra, annak hatásaira, következményeire, vagy kritikát fogalmaznak meg az ezt elősegítő nemtörődöm, pazarló magatartással szemben, javaslatot tesznek a megelőzésre, a bajok kezelésére.


Technikai szempontok:

A készülő pályamunkák megvalósítása csak hagyományos grafikai vagy festészeti eljárásokkal, eszközökkel történhet! Javasolt technikai eljárások:

·    papír montázsok, nyomatok, metszetek,

·    ceruza, tus, marker felhasználásával készült grafikák,

·    zsírkréta, akvarell vagy tempera munkák.

A pályázati munkák a kívánt méret megtartásával, esztétikai szempontból igényes, már kiállításra kész formában kerüljenek beadásra.

Méret: A/2 méret. Kérjük a megadott méret betartását!

Kérjük, hogy a plakát hátulján legyen feltüntetve az iskola neve, címe, és a csapattagok, felkészítő tanár neve.

 

III.                Kárpát-medencei döntő:

A verseny témája: Környezet és fenntarthatóság

Ismeretanyaga: Kontinensek földrajza, továbbá Európa, Kárpát-medence.

Globális környezeti, fenntarthatósági problémák: lég-, víz-, talajszennyezés, klímaváltozás. TermészetBúvár Magazin cikkajánlatai 2015/3. 4. 5. 6.- 2016/ 1.2. szám.

Az Év fája, madara, rovara 2015/2016 Magyarország.

Földművelésügyi Minisztérium: Vadonleső program: Az Év emlőse 2015/2016. Erdőkre vonatkozó ismeretek.

Sajó Károly élete és munkássága.

A Kárpát-medencei döntő feladatai:

Írásbeli: központi feladatsor a megadott felkészülési anyagból Szóbeli: Kiselőadás 5-10 percben, tetszőleges prezentációval. A területi/fővárosi elődöntővel azonos módon.

Formai követelmény: Nyitó/címlap: A verseny neve, helyszíne, időpontja,

előadás címe, a település neve, iskola neve, címe, csapat tagjainak neve, felkészítő tanár neve.

Gyakorlati:

A.)Terepgyakorlat. Helyben kapott információk, ismeretek feldolgozása.

A terepgyakorlat feladatlapjához az előzetes felkészülési anyag is kapcsolódik.

B.) Plakát

A területi elődöntőre készített plakátokat a döntőt megelőzően el kell küldeni.

A munkákat Győr frekventált helyén lévő intézményben kiállítjuk, és külön kategóriában értékeljük, díjazzuk.

 

A kiselőadás írásos összefoglalóját a döntőt megelőzően el kell küldeni a versenybizottságnak. Terjedelem: a címlapon túl min.2-max.5 oldal

Formai követelmény: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság.

Címlap: A verseny neve, helyszíne, időpontja, előadás címe, a település neve, iskola neve, címe, csapat tagjainak neve, felkészítő tanár neve.

Beküldés elektronikusan az info@korisnonprofit.hu e-mail címre 2016. május 15-ig.

 

A FORDULÓK FELADATAINAK RÖVID ISMERTETÉSE:

Írásbeli feladat: mindhárom fordulóban központi feladatsort oldanak meg a tanulók.

A feladatsor az Ember és természet, Földünk-környezetünk, NAT követelményeiben megfogalmazott alapismeretekre épül, kiegészítve az ajánlott irodalommal.

Szóbeli feladat: kiselőadás 5-10 percben, tetszőleges prezentációval

Válasszanak a tanulók egy hozzájuk közel álló témát, és készüljenek fel annak bemutatására max. 10 percben. Ajánlott témák:

a)   A lakóhely vagy környékének természeti értékei. Azok felkutatása, bemutatása, javaslat védelem alá helyezésre.

b) A lakóhely vagy környékének környezeti problémái. Azok okai, következményei, megoldási javaslatok. (pl. hulladék, légszennyezés, talajszennyezés, vízszennyezés, zajszennyezés, stb.) klímatudatosság, energiatakarékosság.

c) Környezet-egészségügy, testi-lelki egészségvédelem (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés, szabadidő, tudatos fogyasztás, anyagtakarékosság, reklámok, média, függőségek, stb.)

Gyakorlati feladatok

A.         Plakát


A plakát célja egy adott környezet- és természetvédelmi, fenntarthatósági üzenet kifejezése és közvetítése vizuális eszközökkel, figyelemfelkeltés, felelősségre ébresztés, szemléletformálás.

A versenykiíró célja, hogy a kreatív és elgondolkodtató fenntarthatósági üzentek nagyobb publicitást nyerhessenek. Ezért az alkotókkal szembeni megbecsülésünk és szakmai elismerésünk jeléül egy hosszabb időtartamú kiállítás keretében, s az eddigiektől eltérő helyszínen mutatjuk be Győrben a pályamunkákat.

Emiatt, - az eddigi gyakorlattól eltérően-, a Kárpát-medencei döntőre való nevezéssel egyidejűleg a plakátokat előzetesen el kell küldeni Győrbe, az alábbi határidőre:

Beérkezési határidő: 2016. április 29. péntek. A címet a későbbiekben közöljük minden részvevővel. A csomagra kérjük ráírni a verseny nevét.

Figyelem: csak a határidőre elküldött munkákat állítjuk ki és értékeli a zsűri. A határidőn túl érkezett munkákat nem állítjuk ki és nem értékeljük.

A kiállítás időtartama: 2016. május 16- június 05.

A kiállítás szakmai aktualitását több esemény is indokolja: Biodiverzitás napja: május 22.

Környezetvédelmi világnap: június 05.

Európai Fenntarthatósági Hét: május 30-június 05.

B.         Terepgyakorlat: Helyben kapott információk, ismeretek feldolgozása.

A terepgyakorlat feladatlapjához az előzetes felkészülési anyag is kapcsolódik.

 

Részvételi szabály:

Ha a versenyző csapat a területi/fővárosi elődöntőn és az országos fordulón nem jelenik meg a megadott időpontban (nap, óra) akkor a versenybizottság a versenyzőt kizárja a versenyből!

A versenyző csapat kizárólag abban a régióban versenyezhet, ahol iskolába jár.

 

A VERSENY DÍJAI

Területi/fővárosi elődöntő

Minden résztvevő csapat emléklapot és tárgyjutalmat kap.

Az I-II-III. helyezett csapat kiemelt díjazásban részesül. Oklevél, könyv, tárgyjutalom. A felkészítő tanár tárgy-, ill. könyvjutalomban részesül.

Az I.-II. helyezett csapat részt vehet a Kárpát-medencei döntőn.

Kárpát-medencei döntő

Minden résztvevő csapat emléklapot és tárgyjutalmat kap.

Az I-II-III. helyezett csapat kiemelt díjazásban részesül. Oklevél, serleg, könyv, tárgyjutalom, kirándulás, táborozás. Az I. helyezett csapat Sajó Károly emlékplakettet kap. A felkészítő tanár tárgy-, ill. könyvjutalomban részesül.

Győr város különdíjat alapított és adományoz minden évben a legeredményesebb határon túli csapatnak. További díjakat és különdíjakat a zsűri, a támogatók adhatnak.

 

A verseny kiírója és főszervezője: KŐRIS Nonprofit Kft.

Szakmai együttműködők: Győr Megyei Jogú Város TermészetBÚVÁR Alapítvány

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Magyar Földrajzi Társaság

Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Országos Erdészeti Egyesület

Földművelésügyi Minisztérium Vadonleső program

 

A versenyrendező neve, címe, elérhetősége:

KŐRIS Nonprofit Kft., 9084 Győrság, Országút út 52. info@korisnonprofit.hu, +36-20- 9415-365

 

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

© Minden jog fenntartva!