Hazai tájakon

A Váli-völgy

2002/06. szám
A mezofil réteken találja meg életfeltételeit a Szent László-tárnics.