FAJISMERET

 

Növények

 

 

 

Nr.

Magyar név

Tudományos név

 

Gombák

1.

közönséges csiperke (réti csiperke)

Agaricus campester

2.

gyilkos galóca

Amanita phalloides

3.

nagy őzlábgomba

Lepiota procera

4.

légyölő galóca

Amanita muscaria

5.

óriás pöfeteg

Langermannia gigantea

6.

lepketapló

Trametes versicolor

 

Zuzmók

7.

sárgazuzmó

Xanthoria parietina

8.

tölgyfazuzmó

Evernia prunastri

 

Harasztok

9.

kapcsos korpafű

Lycopodium clavatum

10.

kígyózó korpafű

Lycopodium annotium

11.

mezei zsurló

Equisetum arvense

12.

erdei pajzsika

Dryopteris filix-mas

13.

kis holdruta

Botrychium lunaria

14.

kígyónyelv

Ophioglossum vulgatum

15.

gímpáfrány

Phyllitis scolopendrium

16.

struccpáfrány

Matteuccia struthiopteris

17.

aranyos fodorka

Asplenium trichomanes

 

Nyitvatermők

18.

erdeifenyő

Pinus sylvestris

19.

feketefenyő

Pinus nigra

20.

tiszafa

Taxus baccata

21.

közönséges boróka

Juniperus communis

 

Zárvatermők

22.

mocsári gólyahír

Caltha palustris

23.

leánykökörcsin

Pulsatilla grandis

24.

réti kökörcsin (fekete kökörcsin)

Pulsatilla pratensis

25.

salátaboglárka

Ficaria verna

26.

tavaszi hérics

Adonis vernalis

27.

fehér tündérrózsa

Nymphea alba

28.

pirosló hunyor

Helleborus purpurascens

29.

kisvirágú hunyor

Helleborus dumetorum

30.

galambvirág

Isopyrum thalictroides

31.

kapotnyak

Asarum europaeum

32.

vízitök

Nuphar lutea

33.

sulyom

Trapa natans

34.

vízi hídőr

Alisma plantago-aquatica

35.

kolokán

Stratiotes aloides

36.

mezei szarkaláb

Consolida regalis

37.

téltemető

Eranthis hyemalis

38.

zergeboglár

Trollius europaeus

39.

karcsú sisakvirág

Aconitum variegatum

40.

erdei szellőrózsa

Anemone sylvestris

41.

májvirág

Hepatica nobilis

42.

fürtös kőtörőfű (buglyos kőtörőfű )

Saxifraga paniculata

43.

homoki pimpó

Potentilla arenaria

44.

törpe mandula

Amygdalus nana

45.

cserszömörce

Cotinus coggygria

46.

sárga kövirózsa

Jovibarba hirta

47.

tövises iglice

Ononis spinosa

48.

mezei iringó (ördögszekér)

Eryngium campestre

49.

fehér zászpa

Veratrum album

50.

egyhajúvirág

Bulbocodium versicolor

51.

tavaszi lednek

Lathyrus vernus

52.

gyapjas csűdfű

Astragalus dasyanthus

53.

erdei iszalag

Clematis vitalba

54.

havasi iszalag

Clematis alpina

55.

fehérmájvirág

Parnassia palustris

56.

mezei juhar

Acer campestre

57.

korai juhar

Acer platanoides

58.

nagylevelű hárs

Tilia platyphyllos

59.

henye boroszlán

Daphne cneorum

60.

farkasboroszlán

Daphne mezereum

61.

csíkos kecskerágó

Euonymus europaeus

62.

húsos som

Cornus mas

63.

vidrafű

Menyanthes trifoliata

64.

fekete nadálytő

Symphytum officinale

65.

báránypirosító

Alkanna tinctoria

66.

terjőke kígyószisz

Echium vulgare

67.

csattanó maszlag

Datura stramonium

68.

naprózsa

Fumana procumbens

69.

sárga ibolya

Viola biflora

70.

közönséges rence

Utricularia vulgaris

71.

fekete áfonya

Vaccinium myrtillus

72.

buglyos szegfű

Dianthus superbus

73.

közönséges lizinka

Lysimachia vulgaris

74.

sóvirág

Limonium gmelini

75.

erdei madársóska

Oxalis acetosella

76.

nagyezerjófű

Dictamnus albus

77.

kis ezerjófű

Centaurium erythraea

78.

nagy pacsirtafű

Polygala major

79.

télizöld meténg

Vinca minor

80.

pusztai meténg

Vinca herbacea

81.

mezei varfű

Knautia arvensis

82.

Kitaibel varfű

Knautia kitaibelii

83.

pilisszentiváni len (pilisi len)

Linum dolomiticum

84.

sárga len

Linum flavum

85.

fecsketárnics

Gentiana asclepiadea

86.

kornistárnics

Gentiana pneumonanthe

87.

prémes tárnicska

Gentianella ciliata

88.

pettyegetett tüdőfű (orvosi tüdőfű)

Pulmonaria officinalis

89.

erdei gyöngyköles

Lithospermum purpureo-coeruleum

90.

piros árvacsalán

Lamium purpureum

91.

mezei zsálya

Salvia pratensis

92.

tornai vértő

Onosma tornense

93.

homoki vértő

Onosma arenarium

94.

nadragulya

Atropa bella-donna

95.

beléndek

Hyosciamus niger

96.

zsidócseresznye

Physalis alkekengi

97.

közönséges gyujtoványfű

Linaria vulgaris

98.

gyapjas gyűszűvirág

Digitalis lanata

99.

sárga gyűszűvirág

Digitalis grandiflora

100.

szívlevelű gubóvirág

Globularia cordifolia

101.

napraforgó vajfű (napraforgó szádorgó)

Orobanche cumana

102.

vérveres szádorgó

Orobanche gracilis

103.

lápi hízóka

Pinguicula vulgaris

104.

vérehulló fecskefű

Chelidonium majus

105.

odvas keltike

Corydalis cava

106.

vadrepce

Sinapis arvensis

107.

tátorján

Crambe tataria

108.

bókoló fogas-ír

Dentaria enneaphyllos

109.

ikrás fogas-ír

Dentaria glandulosa

110.

havasi ikravirág

Arabis alpina

111.

kereklevelű harmatfű

Drosera rotundifolia

112.

baracklevelű harangvirág

Campanula persicifolia

113.

csomós harangvirág

Campanula glomerata

114.

gombos varjúköröm

Phyteuma orbiculare

115.

martilapu

Tussilago farfara

116.

Teleki-virág

Telekia speciosa

117.

mezei katángkóró

Cichorium intybus

118.

árnika

Arnica montana

119.

magyar zergevirág

Doronicum hungaricum

120.

osztrák zergevirág

Doronicum austriacum

121.

szártalan bábakalács

Carlina acaulis

122.

kék szamárkenyér

Echinops ruthenicus

123.

sárga fagyöngy

Loranthus europaeus

124.

fehér mécsvirág

Melandrium album

125.

rezes hölgymál

Hieracium aurantiacum

126.

egyvirágú körtike

Moneses uniflora

127.

kereklevelű körtike

Pyrola rotundifolia

128.

csarab

Calluna vulgaris

129.

tavaszi kankalin

Primula veris

130.

sugárkankalin

Primula elatior

131.

cifra kankalin

Primula auricula

132.

ciklámen

Cyclamen purpurascens

133.

kígyógyökerű keserűfű

Polygonum bistorta

134.

közönséges gyertyán

Carpinus betulus

135.

közönséges nyír

Betula pendula

136.

közönséges mogyoró

Corylus avellana

137.

enyves éger

Alnus glutinosa

138.

bükk

Fagus sylvatica

139.

szelídgesztenye

Castanea sativa

140.

csertölgy

Quercus cerris

141.

kocsánytalan tölgy

Quercus petraea

142.

kocsányos tölgy

Quercus robur

143.

fehér nyár

Populus alba

144.

fehér fűz

Salix alba

145.

hínáros békaszőlő

Potamogeton perfoliatus

146.

őszi kikerics

Colchicum autumnale

147.

homoki kikerics

Colchicum arenarium

148.

magyar kikerics

Colchicum hungaricum

149.

medvehagyma

Allium ursinum

150.

kónya sárma (kónya madártej)

Ornithogalum boucheanum

151.

királyné gyertyája

Asphodelus albus

152.

turbánliliom

Lilium martagon

153.

kockásliliom

Fritillaria meleagris

154.

kakasmandikó

Erythronium dens-canis

155.

tavaszi csillagvirág

Scilla bifolia

156.

fürtös gyöngyike

Muscari neglectum

157.

csodabogyó (szúrós csodabogyó)

Ruscus aculeatus

158.

orvosi salamonpecsét (soktérdű salamonpecsét)

Polygonatum odoratum

159.

gyöngyvirág

Convallaria majalis

160.

tavaszi tőzike

Leucojum vernum

161.

nyári tőzike

Leucojum aestivum

162.

nád

Phragmites vulgaris

163.

vetővirág

Sternbergia colchiciflora

164.

csillagos nárcisz

Narcissus angustifolius

165.

apró nőszirom

Iris pumila

166.

sárga nőszirom

Iris pseudacorus

167.

homoki nőszirom

Iris arenaria

168.

magyar nőszirom

Iris aphylla

169.

tarka nőszirom

Iris variegata

170.

szibériai nőszirom

Iris sibirica

171.

rigópohár (boldogasszony papucsa)

Cypripedium calceolus

172.

piros madársisak

Cephalanthera rubra

173.

fehér madársisak

Cephalanthera damasonium

174.

széleslevelű nőszőfű

Epipactis helleborine

175.

bíboribolya nőszőfű

Epipactis purpurata

176.

madárfészek

Neottia nidus-avis

177.

kétlevelű sarkvirág

Platanthera bifolia

178.

szúnyoglábú bibircsvirág

Gymnadenia conopsea

179.

agárkosbor

Orchis morio

180.

sömörös kosbor

Orchis ustulata

181.

vitézkosbor

Orchis militaris

182.

bíborkosbor

Orchis purpurea

183.

hússzínű ujjaskosbor

Dactylorhiza incarnata

184.

foltos ujjaskosbor

Dactylorhiza maculata

185.

vitézvirág

Anacamptis pyramidalis

186.

réti kardvirág

Gladiolus imbricatus

187.

zöldike

Coeloglossum viride

188.

légybangó

Ophrys insectifera

189.

pókbangó

Ophrys sphecodes

190.

méhbangó

Ophrys apifera

191.

széleslevelű gyapjúsás

Eriophorum latifolium

192.

csomós ebír

Dactylis glomerata

193.

hegyi árvalányhaj

Stipa joannis

194.

kontyvirág (foltos kontyvirág)

Arum maculatum

195.

ágas békabuzogány

Sparganium erectum

196.

fehér sáfrány

Crocus albiflorus

197.

kárpáti sáfrány

Crocus heuffelianus

198.

tarka sáfrány

Crocus reticulatus

199.

kisfészkű hangyabogáncs

Jurinea mollis

200.

enyves aszat

Cirsium erisithales

 

 

 

Állatok

 

 

 

Nr.

Magyar név

Tudományos név

 

Puhatestűek

1.

kék meztelencsiga

Bielzia coerulescens

2.

éti csiga

Helix pomatia

3.

kerti csiga

Cepaea hortensis

4.

pannon csiga

Cepaea vindobonensis

 

Izeltlábúak

 

Rákok

 

5.

folyami rák

Astacus astacus

6.

kecskerák

Astacus leptodactylus

 

Rovarok

 

7.

ezüstös pikkelyke (ezüstös ősrovar)

Lepisma saccharina

8.

tiszavirág

Palingenia longicauda

9.

szalagos karcsúszitakötő

Calopteryx splendens

10.

óriás szitakötő

Anax imperator

11.

sebes acsa

Aeshna cyanea

12.

imádkozó sáska (ájtatos manó)

Mantis religiosa

13.

zöld lombszöcske

Tettigonia viridissima

14.

fűrészlábú szöcske

Saga pedo

15.

lótücsök

Gryllotalpa gryllotalpa

16.

olasz sáska

Calliptamus italicus

17.

sisakos sáska

Acrida hungarica

18.

kékszárnyú sáska

Oedipoda coerulescens

19.

kerepelő sáska

Psophos stridulus

20.

óriás énekeskabóca

Tibicina haematodes

21.

lovagbodobács

Lygaeus saxatilis

22.

verőköltő bodobács

Pyrrhocoris apterus

23.

hangyaleső (közönséges hangyaleső)

Myrmeleon formicarius

24.

szegélyes csíkbogár

Dytiscus marginalis

25.

óriáscsíbor

Hydrous piceus

26.

nagy bábrabló

Calosoma sycophanta

27.

bőrfutrinka

Carabus coriaceus

28.

kékfutrinka

Carabus violaceus

29.

rezes futrinka

Carabus ullrichi

30.

hétpettyes katicabogár

Coccinella septempunctata

31.

kőrisbogár

Lytta vesicatoria

32.

közönséges nünüke

Meloe proscarabaeus

33.

májusi cserebogár

Melolontha melolontha

34.

tavaszi ganajtúró

Geotrupes vernalis

35.

aranyos virágbogár

Cetonia aurata

36.

szarvasbogár

Lucanus cervus

37.

orrszarvú bogár

Oryctes nasicornis

38.

havasi cincér

Rosalia alpina

39.

nagy hőscincér

Cerambyx cerdo

40.

díszes darázscincér

Plagionotus detritus

41.

gyászcincér

Morimus funereus

42.

burgonyabogár

Leptinotarsa decemlineata

43.

földi poszméh

Bombus terrestris

44.

sárgagyűrűs álcsüngőlepke

Amata phegea

45.

halálfejes lepke

Acherontia atropos

46.

nagy éjjeli pávaszem

Saturnia pyri

47.

kéköves bagolylepke

Catocala fraxini

48.

fecskefarkú lepke

Papilio machaon

49.

kardoslepke

Iphiclides podalirius

50.

kis apollólepke

Parnassius mnemosyne

51.

hajnalpír lepke

Anthocharis cardamines

52.

citromlepke

Gonepteryx rhamni

53.

közönséges boglárkalepke

Polyommatus icarus

54.

gyászlepke

Euvanessa (Nymphalis) antiopa

55.

nappali pávaszem

Inachis io

56.

atalanta lepke

Vanessa atalanta

57.

óriás fenyődarázs

Urocerus gigas

 

Pókok

 

58.

koronás keresztespók

Araneus diadematus

59.

szongáriai cselőpók

Lycosa singoriensis

60.

darázspók

Argiope fasciata

 

Gerincesek

 

Halak

 

61.

sebes pisztráng

Salmo trutta fario

62.

réti csík

Misgurnus fossilis

63.

lápi póc

Umbra krameri

64.

csuka

Esox lucius

 

Kétéltűek

 

65.

zöld leveli béka

Hyla arborea

66.

barna varangy

Bufo bufo

67.

zöld varangy

Bufo viridis

68.

barna ásóbéka

Pelobates fuscus

69.

sárgahasú unka

Bombina variegata

70.

vöröshasú unka

Bombina bombina

71.

gyepi béka

Rana temporaria

72.

mocsári béka

Rana arvalis

73.

kecskebéka

Rana esculenta

74.

foltos szalamandra

Salamandra salamandra

75.

tarajos gőte

Triturus cristatus

 

Hülők

 

76.

mocsári teknős

Emys orbicularis

77.

törékeny gyík (lábatlan gyík)

Anguis fragilis

78.

magyar gyík

Ablepharus kitaibelii

79.

zöld gyík

Lacerta viridis

80.

fürge gyík

Lacerta agilis

81.

kockás sikló

Natrix tessellata

82.

erdei sikló

Elaphe longissima

83.

vízi sikló

Natrix natrix

84.

parlagi vipera

Vipera ursinii

85.

keresztes vipera

Vipera berus

 

Madarak

 

86.

búbos vöcsök

Podiceps cristatus

87.

kormorán (kárókatona)

Phalacrocorax carbo

88.

batla

Plegadis falcinellus

89.

nemes kócsag (nagy kócsag)

Egretta alba

90.

kis kócsag

Egretta garzetta

91.

szürkegém

Ardea cinerea

92.

vörösgém

Ardea purpurea

93.

fehér gólya

Ciconia ciconia

94.

fekete gólya

Ciconia nigra

95.

kanalasgém

Platalea leucorodia

96.

bütykös hattyú

Cygnus olor

97.

nagy lilik

Anser albifrons

98.

cigányréce

Aythya nyroca

99.

tőkés réce

Anas platyrhynchos

100.

vörös vércse

Falco tinnunculus

101.

parlagi sas

Aquila heliaca

102.

réti sas

Haliaetus albicilla

103.

kerecsensólyom

Falco cherrug

104.

egerészölyv

Buteo buteo

105.

héja

Accipiter gentilis

106.

vörös kánya

Milvus milvus

107.

barna rétihéja

Circus aeruginosus

108.

fogoly

Perdix perdix

109.

fácán

Phasianus colchicus

110.

túzok

Otis tarda

111.

goda

Limosa limosa

112.

gulipán

Recurvirostra avosetta

113.

gólyatöcs

Himantopus himantopus

114.

pajzsos cankó

Philomachus pugnax

115.

dankasirály

Larus ridibundus

116.

szárcsa

Fulica atra

117.

balkáni gerle

Streptopelia decaocto

118.

jégmadár

Alcedo atthis

119.

szalakóta (kékcsóka)

Coracias garrulus

120.

gyurgyalag

Merops apiaster

121.

kakukk

Cuculus canorus

122.

gyöngybagoly

Tyto alba guttata

123.

erdei fülesbagoly

Asio otus

124.

macskabagoly

Strix aluco

125.

uhu

Bubo bubo

126.

kuvik

Athene noctua

127.

fekete harkály

Dryocopus martius

128.

zöld küllő

Picus viridis

129.

közép tarkaharkály

Dendrocopus medius

130.

kis tarkaharkály

Dendrocopus minor

131.

nyaktekercs

Jynx torquilla

132.

sarlósfecske

Apus apus

133.

füsti fecske

Hirundo rustica

134.

partifecske

Riparia riparia

135.

mezei pacsirta

Alauda arvensis

136.

búbos pacsirta

Galerida cristata

137.

barázdabillegető

Motacilla alba

138.

nagy őrgébics

Lanius excubitor

139.

tövisszúró gébics

Lanius collurio

140.

csonttollú madár

Bombycilla garrulus

141.

kövirigó

Monticola saxatilis

142.

csilpcsalp füzike

Phylloscopus collybita

143.

vörösbegy

Erithacus rubecula

144.

kerti rozsdafarkú

Phoenicurus phoenicurus

145.

vízirigó

Cinclus cinclus

146.

ökörszem

Troglodytes troglodytes

147.

tüzesfejű királyka

Regulus igricapillus

148.

fülemüle

Luscinia megarhynchos

149.

örvösrigó

Turdus torquatus

150.

feketerigó

Turdus merula

151.

őszapó

Aegithalos caudatus

152.

széncinege

Parus major

153.

kékcinege

Parus coeruleus

154.

fenyvescinege

Parus ater

155.

csuszka

Sitta europaea

156.

süvöltő

Pyrrhula pyrrhula

157.

keresztcsőrű

Loxia curvirostra

158.

tengelic

Carduelis carduelis

159.

erdei pinty

Fringilla coelebs

160.

meggyvágó

Coccothraustes coccothraustes

161.

házi veréb

Passer domesticus

162.

seregély

Sturnus vulgaris

163.

sárgarigó

Oriolus oriolus

164.

mátyásmadár (szajkó)

Garrulus glandarius

165.

szarka

Pica pica

166.

holló

Corvus corax

167.

vetési varjú

Corvus frugilegus

168.

dolmányos varjú

Corvus corone cornix

 

Emlősök

 

169.

keleti sün

Erinaceus europaeus roumanicus

170.

vakondok

Talpa europaea

171.

mezei cickány

Crocidura leucodon

172.

erdei cickány

Sorex araneus

173.

korai denevér

Nyctalus noctula

174.

hosszúfülű denevér

Plecotus auritus

175.

vízi denevér

Myotis daubentoni

176.

nagy patkósorrú denevér

Rhinolophus ferrumequinum

177.

mezei nyúl

Lepus europaeus

178.

erdei egér

Apodemus sylvaticus

179.

házi egér

Mus musculus

180.

güzüegér

Mus musculus spicilegus

181.

mezei pocok

Microtus arvalis

182.

nagy pele

Glis glis

183.

mogyorós pele

Muscardinus avellanarius

184.

mókus

Sciurus vulgaris

185.

ürge

Citellus citellus

186.

hörcsög

Cricetus cricetus

187.

nyuszt

Martes martes

188.

nyest

Martes foina

189.

menyét

Mustela nivalis

190.

vidra

Lutra lutra

191.

borz

Meles meles

192.

barna medve

Ursus arctos

193.

farkas

Canis lupus

194.

róka

Vulpes vulpes

195.

vadmacska

Felis silvestris

196.

hiúz

Lynx lynx

197.

gímszarvas

Cervus elaphus

198.

dámszarvas (dámvad)

Dama dama

199.

őz

Capreolus capreolus

200.

vaddisznó

Sus scrofa