ANGLIAI PÉLDA 1990/1. szám

Környezetbarát tisztaság

Az emberi élet jövője hét E-től függ, állítják az angol környezetvédők. Azért, hogy lakóhelyünkön, a földön (on the Earth) olyan ökológiai (Ecological), azaz hogy környezeti (Environmental) viszonyok maradjanak fenn, amelyek elengedhetetlenek fennmaradásunkhoz, mindenkinek (Everybody), mindennap (Everyday), mindenhol (&erywhere), mindent (Everything) meg kell tennie. Planétánk ugyanis már szemmel láthatóan károsodott, s a helyzetet napról napra súlyosbftja az utcára kerülő szemét, a gyárak és az erőmúvek kéményeiből áradó füst és a folyókat, a tavakat meg a tengereket elárasztó szenny, hogy csak a legszembeszökőbb ártalmakat említsük. Ám ha egy kicsit is elmélyülünk az emberiség e nagy kérdésének a tanulmányozásában, további E -k is előkívánkoznak az angol szótárból. Mit tehetünk sorsunkért? Ha nem késlekedünk, még aránylag könnyen (Easily) és gazdaságosan (Economically) végezhetünk olyan nehéz, de felemelően izgalmas (Exciting) mentő munkát, amelynek hatásossága (Effecitveness) esetén kimondhatatlan örömöt (Extreme Enjoyment) érezhetünk, hiszen megmenekülhetünk (Escape) attól, hogy mindörökre (for Ever) eltűnjünk (Extinct) a föld színéről.
Számos mozgósító felhívás, utcai plakát, észérvekkel ható újságcikk, glossza, ismeretterjesztő előadás, s nem utolsósorban az iskolákban bevezetett környezeti nevelés ellenére napról napra sok közönyt, ártó magatartást észlelhetünk. A tanáraiktói környezetbarát viselkedést elsajátító diákok odahaza vagy a köztereken gyakran tapasztalnak nemtörődömséget a felnőttektől.
Angliában a hivatásos környezetvédők szívós felvilágosító munkát végeznek a környezetbarát magatartásra ösztönző útmutatások népszerűsítéséért, s küzdenek a környezetvédelmi intézkedések nagyobb szigoráért.
Persze, az angliai és a honi feltételek több tekintetben eltérnek, de már nálunk is vásárolhatók környezetkímélő szerek.
Örvendetes volna, ha az angliai javallatú rendszabályokat, amelyeket a BBC Wildlife nyomán közlünk, olyan céloknak tekinthetnénk, amelyeket remélhetően minden hazánkfia a saját környezetében mielőbb és jó szívvel megvalósíthat.

A hulladékhegyek ellen

Az előre csomagolt áruk, a göngyölegeldobás és a gátlástalan szemetelés korát éljük. Mindenfelé elterjed nek amOanyag csomagolóanyagok, palackok, ládák, konzervdobozok. Ez a csomagolásmód nagy üzletet jelent. A hozzá felhasznált nyersanyagok - a fa és a kóolaj - szálI~ása és feldolgozása sok energiát igényel. Ez a termék árát megnöveli ugyan, ennek ellenére előszeretettel vásároljuk az eldobható göngyöleget és használati eszközöket (a poharakat, a tányérokat, az evőeszközöket stb.). Eképp egész hulladékhegyeket hagyunk hátra. Angliában évente 14 milliótonnára rúg a hulladék, s ezért nagy árat fizetnek.
A hulladékpapír, -karton és -faanyag tetemes része a hulladékhegyekben korhad el és rothad el. Ezek -az anyagok biológiailag lebomlanak ugyan, ám szennyezhetik a vizeket és a levegőt.
Az üveg- és műanyag hulladékok
biológiailag nem bomlanak le. Ha ellenben az utóbbit elégetjük, veszélyes légszennyezést idézhetünk elő, mert az ártalmatlan gázok mellett a halált okozó dioxinok is felszabadulnak.
A megoldás: kevesebb hulladékot termeljünk. Az ipari üzemek olyan cikkeket állíthatnának elő, amelyek tovább tartanak, s csökkenthetnék a csomagolóanyagok mennyiségét. De mert hulladék mindig képződik, a leghasznosabb amit tehetünk: újra felhasználjuk azt. Angliában jelenleg is palackozzák a tejet. Nálunk ugyanakkor műanyag zacskóba csomagolják, miként műanyag palackokba töltik az étolajat, számos szörpöt és üdítőitalt, s műanyag kannákban árusítják a "kiszerelt" borokat is. Az NSZK-ban ellenben már mindennemű ital műanyagban való forgalmazását betiltották.
Ha a használt üvegeket háztartásunkban nem tudjuk újrahasznosítani, juttassuk vissza azokat az újrafeldolgozó rend
szerbe. Ezáltal ugyanis sok nyersanyag és energia megtérül - a régiböl egy tonnányi új üveg gyártása során legkevesebb 30 gallon (136.35 liter) köolaj takarítható meg.
Angliában könnyű az üres üvegeket visszajuttatni a gyárba. Nagy-Britannia-szerte ugyanis négyszázötven körzeti gyűjtőállomás és háromszázhetven üvegvisszaváltó szervezi ezt a munkát (de még további nyolcvanra lenne szükség a zökkenőmentes visszaváltáshoz).
Az alumínium előállítása olyan költséges, hogy újrafeldolgozása fölöttébb gazdaságos. A műanyagok többsége azonban még nem dolgozható fel újra, s így Angliában évente 2,5 millió tonna műanyaghulladék halmozódik fel.

AMIT MÁR MA MEGTEHETSZ

1. Az üres üvegeket és a papírhulladékot juttasd vissza újrafeldolgozásra.
2. A műanyagból készült zacskókat, reklámszalyrokat, palackokat kiürülésük után is használd tovább.
3. Szedd fel az elszórt szemetet!
4. Ha a boltban blzonyos termékekből (például lisztből, kukoricapehelyből, mosóporból stb.) nagyobb csomagolásút is választhalsz, azt vedd. Gondold meg: a nagyobb lömegű termék tovább tart, így nem kell annyiaszor a boltba menni, s a göngyölegébő is hosszabb idö múlva lesz szemét.
5. Válassz lehetőleg olyan termékeket, amelyeknek a csomagolása újrahasznoaltható, vagy a természetben lebomlik. Más szavakkal: lehetőleg mellőzd a műanyag zacskókban forgalmazott élelmiszereket.

FELHÍVÁS A KORMÁNYHOZ ÉS AZ IPARHOZ

1. Használjanak fel kevesebb és biológiailag lebomló csomagolóanyagot.
2. Alkalmazzanak visszaváltható, vagyis újra felhasználható göngyöleget.
3. A gyári és a háztartási hulladékanyagok hasznavehető részét dolgozzák fel új termékekké.
4. Léptessenek életbe hatályosabb hulladékszabályozási intézkedéseket.

AMIKET A HIVATALBAN ÜZEMBEN, ISKOLÁBAN, MEGTEHETSZ

1. A felhalmozott papírhulladékot add el a beváltóhelyen és vegyél rajta új papír- és írószereket.
2. Hozz létre állandó hulladék paplr- és üveggyűlytőt.
3. Az üzemi étkezdében, büfében, az Iskolai menzán mellözd az eldobható műanyag poharak, tányérok, evőeszközök, süteményes tálcák használatát.

AMIT AZ ÉV VÉGÉIG MÉG MEGTEHETSZ

1. Térj át a természetszerű biokertészkedésre.
2. Jelentsd a helyi szennyezési eseteket.
3. Helyezd biztonságos helyre veszélyes hulladékaidat.
4. Csökkentsd a villanyszámládat (a kísérletek szerint ezáltal ls hozzájárulsz a savas esök megfékezéséhez).

 

AMIT A HIVATALOKNAK, ÜZEMEKNEK, ISKOLÁKNAK JAVASOLHATSZ

1. Vezessenek be ösztönzö rendszert a szennyezések ellenőrzésére.
2. Tiltsák be a káros hajtógázas permetek gyártását.
3. Térjenek át a kömyezetbarát tisztítószerek gyártására.
4. Szüntessék be a veszélyes hulladékok kockázatos felhalrnozását.
5. Lássák el a tömegközlekedési járműveket katalizátoros gázszűrőkkel.

AMIT A VÁROSHÁZÁN, VAGY A KERÜLETI TANÁCSNÁL INTÉZZ EL

1. Kezdeményezd több újrahasznosító célú beváltóhely megnyitását (és közöld, hol szeretnéd látni azokat - Iskolákban, boltokban, áruházakban, garázsokban, állomásokon).
2. Javasold, hogy terjesszék ki az újrahasznosítható hulladékok beváltási körét - az ne csak az üres üvegekre, a papirra, a konzervdobozokra, az épületbontási anyagokra és a használt textiliákra korlátozódjon.

AMIKET MÉG AZ ÉV VÉGE ELŐTT MEGTEHETSZ

1. Kerti és konyhai hulladékaldból rakj komposzthalmot - a szemét fele komposztálható.
2. Papirfajtánként osztályozva gyOJtsd a hulladékpapirt.
3. Használt holmikból rendezz Jótékonysági vásárL

AMIT MÁR MA MEGTEHETSZ

1. Csak környezetbarát háztartási szereket vásárolj (mellőzd a fehéritő- és a foszfát alapú mosószereket).
2. Hívd fel telefonon az illetékes hivatalt, s kérdezd meg: hol adhatod át a gyomirtó- és a festékmaradékokat, a fáradtolajat és a többi veszélyes hulladékot.
3. Kapcsolódj be egy környezetvédő mozgalomba.
4. Hagyd abba a környezetszennyező csomagolású szerek használatál
5. Hagyd abba a dohányzást (vagy ne kezd el); a dohányzással embertársaid környezetét is szennyezed.
6. Alakíttasd át gépkocsidat ólommentes benzin használatára.
7. Szedd fel a mások által eldobott szemetet.

Amíg az utcán szemetelünk, és hagyjuk, hogy négylábú kedvenceink beszennyezzék a járdát, nem sok remény van a savas esők megelőzésére, az Északi-tenger megtisztulására, vagy az ózonernyőn keletkezett lyuk tágulásának megfékezésére. Három hasznos dolgot azonban mégiscsak tehetünk: kiköveteljük egy szigorúbb szennyezés elleni rendelet meghozatalát, éberebben figyelhetjük a szennyezések nyilvánvaló eseteit, s elvárhatjuk saját magunktól, hogy ne szennyezzük környezetünket.
Egész vagyont költünk mérgező vegyszerekre, amelyeket aztán kiszórunk a kertünkben, vagy szétpermetezünk lakásunkban.
Ha fölös mennyiségben alkalmazzuk őket, a csapadékkal a talajba, s ezáltal a talajvízbe, majd a kutak vizébe is bekerülnek.
Használj tehát kevesebb vegyi anyagot (számítsd ide a fehérítőszereket és más "ártalmatlan" tisztítószereket is), bánj velük óvatosan és a maradékot sose öntsd ki. A kertészkedésben mellőzd a növényvédő szereket (a biokertészkedők ezek nélkül is jó eredményt érnek el), kerüld az ózonernyőt károsfió permeteket és a foszfát alapú mosószereket (már Magyarországon is kapható foszfor nélküli mosópor).
Ha magad cseréled le gépkocsid fáradtolaját, küldd azt az olajfelújító állomásra. Bánj mindenkor körültekintően a tönkrement akkumulátorral, a festékmaradékkal és a lejárt vagy fölöslegessé vált gyógyszerekkel! A veszélyes hulladékot gyűjtő telepre juttatásukig jól zárható helyen tárold ezeket, hogy gyermek vagy állat semmiképp se juthasson hozzájuk!
Mindenhol ügyelj a tisztaságra, s éles szemmel figyelj mások cselekedeteire is. Ha észreveszed, hogy valaki szemetet dob el, vedd fel azt, s add neki viszsza... Ha felfigyelsz arra, hogy valamelyik gépkocsiból csepeg az olaj, szólj a tulajdonosának vagy a rendszám alapján jelezd ezt telefonon a rendőrségnek. Ha a folyóvizen vagy tavon furcsa elszíneződést vagy úszó foltokat veszel észre, netán haltetemeket is látsz rajtuk, értesítsd a körzeti vízügyi felügyelőséget. Ha pedig valamelyik üzemböl olyan füst jut a levegőbe, amelynek kellemetlen a belélegzése, tudasd ezt a közegészségügyi felügyelővel (nálunk a Köjál körzeti illetékesévei).
Ne panaszkodj, hanem cselekedj! Am képmutató se légy! Igazából akkor van okod méltatlankodva másra rászólni, ha például valaki a konyhádban akarja festékes ecsetjét kimosni, vagy a szomszédod ablakán keresztül sűrű füst áramlik feléd, vagy a fölötted lakótói beázik a lakásod.

AMIKET AZ ILLETÉKESEK TEHETNÉNEK

1. Alkalmazzanak több hivatásos környezetfigyelőt - köztük mezögazdaságiakat ls, akik a növényvédö és a gyomirtó sze. rek, a műtrágyák felhasznált mennylségét ellenörlznék -, és növeljék a környezetegészségűgyl allcalmazottak létszámát.
2. Szereijenek fel közvetlen vonalú nyilvános telefonállomásokat, hogy a környezetkárosító eseteket gyorsan jelenteni lehessen.
3. Létesítsenek egy közvetltő céget, amely a nagy tömegü háztartási hulladékot, lomot, régi bútorokat és egyéb ócska holmikat felvásárolná és az újrafeldolgozó vagy kijavító üzemekbe, illetőleg a használtcikkboltokba Irányltaná.
4. Hozzanak létre felvevő hálózatot az újra feldolgozható és a veszélyes hulladékok leadására (szupermarketekben, parkolókban, iskolákban, tereken stb.).
5. Büntessék meg azokat, akik megszegik a környezetvédelmi törvény rendelkezéseit, jogszabályalt.
6. Valamennyi autóbuszt szereljék fel katallzátoros szűrővel.
7. Támogassák az újrafeldolgozó vállalkozásokat, valamint a környezetvédő rendszabályokat pontosan megtartó és a csökkentett energia- és nyersanyag-felhasználó üzemeket.
8. Bátorítsák az elektromos eszközöket, a bútorokat, a ruhákat stb. javító és felújító, valamint a használtcikk.árusító vállalkozásokat.
9. Javításokhoz ne olaj-, hanem vízfestékeket alkalmazzanak.
10. Hozzanak létre szervezetet, amely az iskolakonyhák és a munkahelyi büfék részére csakis természetes termesztésű éleimlszerek és késztermékek beszerzését blztosítaná.

Munkahelyi éberség

Ha olyan munkahelyen - ipari üzemben, garázsban, szervizállomáson, konyhaüzemben - dolgozol, amely környezetszennyezést idézhet elő, jó lehetőséged adódik arra, hogy a környezetet megóvd. A legfontosabb az, hogy a környezetvédelmi rendszabályokat betartsd. Ha valamiképp mégis szennyezést észleltél, ne légy rest az illetékesnek jelenteni.
A legrejtettebb szennyezéseket vagy megvásároljuk, vagy valakitől örököljük. Az új autó és a frissen vásárolt alma ragyogó tiszta, ám tudjuk-e, hogy a megvásárolt kocsi mennyire szennyezi a levegőt, vagy a szép almákat nem peszticidezték-e túl a permetezésekkel? Biztosra csak akkor mehetünk, ha természetes módon termesztett almát vásárolunk, amelynek a szennyezésmentes eredetét a Zöld béke (Greenpeace), vagy a Föld barátai (Friends of the Earth) garantálják. Ezek a szervezetek szívósan küzdenek a természetes előállítású termékek forgalmazásának törvényes elrendeléséért és az élelmiszerek teljes szennyezésmentességének szigorúbb ellenőrzéséért.

A SZENNYEZÉS ELLENI NAGY KIÁLTVÁNY

1. Tilos a tenger mentén szemetet lerakni.
2. Be kell szüntetnl az ólom tartalmú benzin használatát.
3. Óvintézkedéseket kell bevezetni a növényvédő-, a gyomirtó-, a rovarirtószer-maradványok kezelése terén.
4. A nitrátosodást okozókra büntetést kell kiszabni.
5. Be kell tiltani a foszfáttartalmú mosóporok és egyéb tisztítószerek gyártását, illetve forgalmazását.
6. Meg kell büntetni a környezetet szennyező ipari üzemeket.
7. Be kell tiltani a polisztirén borotvahabok és a hajtógázos permetek forgalmazását.
8. Pénzügyi támogatásban kell részesIteni a szerves biogazdálkodást fejlesztő kutatásokat.
9. Korlátoznl kell a rovarirtó szerek parkokban és kertekben való felhasználását.
10. Be kell tiltani a mérgező hatású fatartósító szerek használatát.